LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO VĂN LANG

u Đoàn Lc Hng

 

Báo Nhn (Acknowledgement)

 

-          Cho mi em đang sinh hot vi by, ph huynh đưc khuyến khích tham gia vào các công tác h tr, tin ich cho By.  Ti thiu 1 gi /tháng (12 gi/năm).

 (Các Trưng và các Committee Members đưc min)

-          Các công vic trc tiếp hoc gián tiếp phc v cho sinh hot hưng đo ca các em đu đưc tính gi, k c khi đi cm tri, hp ph huynh, hp trưng, hp LD.

-          S gi cho mi em đưc hi đng ph huynh xác nhn và ghi li.

-          S gi cho mi em đưc tính t tháng 11 đến cui tháng 11 năm sau.

-          Các em không có đ 12 gi vào cui tháng 11 ph huynh s xung vào công qu $20/gi cho s gi còn thiếu.

-          S tin thâu $20/gi (nếu có) s đưc dùng đ tr vào sinh hot phí cho các em có s gi dư trên 12 gi trong năm.

-          Các em không có đ 12 gi và ph huynh không np phí cho s gi còn thiếu s không đưc ghi danh sinh hot tiếp tc vi By.

 

 

 

Tên H Hưng Đo Sinh: __________________________________________

 

 

Tên H Ph Huynh: ______________________________________________

 

 

Ch Ký Ph Huynh: ______________________________________________

 

 

Ngày/Tháng/Năm:  ______________________________________________

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE