Thursday, March 31, 20166:08 PM(View: 7895)
Trại Fiesta Island 2016 - Thông Báo số 1
Thursday, March 31, 20166:00 PM(View: 7136)
Trại Fiesta Island 2016 - Permission Slip
Sunday, January 24, 20168:04 PM(View: 4828)
Vì Ông Trời thương mến LĐ Văn Lang nên sáng hôm nay không có nhiều mưa cho lắm ngoại trừ có vài giọt lác đác lúc gần trưa làm cho buổi lễ Cúng Tân Niên được hoàn tất tốt đẹp. Nhân tiện đây vì là người điều hành cho buổi lễ chúng tôi xin gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả thành viên của LĐ Văn Lang đã đến tham dự nhưng vẫn không quên sự nhiệt tình của các anh chị phụ huynh và các Trưởng sau đây:
Wednesday, December 30, 20157:06 PM(View: 4419)
Thưa quý trưởng ngành, Mình cũng như quý trưởng đều biết là giữa tháng ba sẽ có 2 khóa trong 8 khóa Tìm hiểu truyền thống... ( xin xem attached file), nhưng mình lại không biết là cần ghi danh . Chẳng hạn cho khoá 1 va 2 : ghi danh với trưởng Xuân Hương tại huong939@gmail.com:
Wednesday, December 23, 20155:11 PM(View: 4307)
Đây là bản ebook Đặc San Kỷ Niệm 85 Năm Thành lập Hướng Đạo Việt Nam Final V1 Phát hành ngày 21 tháng 12, 2015 Version V1. Đây là một sự cố gắng vượt bực của các ACE trong Ban Biên Tập của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.
Monday, October 26, 20157:39 PM(View: 5833)
Monday, October 26, 20157:02 PM(View: 7235)
Ấu đoàn còn gọi là Bầy. Nghành Ấu của chúng ta là Bầy Lạc Hồng, thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang, ghi danh với Boy Scout of America là Pack 1454.
Saturday, October 24, 20159:09 AM(View: 5682)
Cub Scout CLASS-A uniform can be purchased at these locations:
Saturday, October 17, 20159:52 AM(View: 3568)
Saturday, October 17, 20159:43 AM(View: 4425)