Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang (LĐHĐVL) được thành lập ngày 14 tháng 5, năm 2004. Mang số 1454 trong Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ ( BSA) và 5144 trong Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA). Vào tháng 6, 2005 Đoàn nữ 5144 được thay  bằng Đoàn nữ 2454 .

Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang được bảo trợ  bởi Hội Bất Vụ Lợi Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang  (LĐHĐVL Non-Profit Organization).

Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang (LĐHĐVL) là:

       1. thành viên của nhóm các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam ở Nam California.

       2. thành viên của Hội Đồng Hướng Đạo Trung Ương Việt  Nam (International Central Committee of Vietnamese Scouting viết tắt là ICCVS)


II. Mục Đích:

  1. Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang (LĐHĐVL) là một đơn vị Hướng Đạo thuần túy, hoạt động theo Tôn Chỉ, Nguyên Tắc và phương pháp của Phong Trào Hướng Đạo.
  2. Các thành viên của Liên Đoàn, không phân biệt nam nữ, gồm có các em từ 6 tuổi trở lên, quý vị phụ huynh của các em và những người trưởng thành yêu thích sinh hoạt Hướng Đạo.
  3. Chương trình sinh hoạt được đúc kết từ các chương trình Hướng Đạo căn bản của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA), Hội Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ (GSUSA) và Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam trước 1975.
  4. Phổ biến và duy trì tiếng Việt, chữ Việt, văn hóa Việt.
  5. Giữ mối liên hệ tốt đẹp với các đơn vị Hướng Đạo bạn.
  6. Tham gia một số sinh hoạt của Cộng đồng.  

III. Cơ cấu:

     Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang gồm: Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Liên Đoàn, Hội Đồng Trưởng, Hội Phụ Huynh.

1. Hội Đồng (HĐCV): giữ  nhiệm vụ cố vấn . Gồm các  trưởng đã  từng  sinh hoạt trong Văn Lang từ những ngày đầu và bây giờ vẫn còn sinh hoạt với LĐHĐVL.

        2. Hội Đồng Liên Đoàn (HĐLĐ): gồm Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn phó, Nội vụ, Ngoại vụ, Cố Vấn,  Thủ Quỹ, Thư Ký, các trưởng ngành và Đại Diện phụ huynh.

*Hội Đồng Liên Đoàn (HĐLĐ): chịu trách nhiệm quản trị Hội Bất Vụ Lợi Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang (Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang Non-Profit Organization).  

* Hội Đồng Liên Đoàn dành quyền từ khước đơn xin gia nhập của bất cứ cá nhân nào mà không cần giải thích.

* Hội Đồng Liên Đoàn ban hành những biện pháp chế tài trên những ai không chấp hành nội quy hoặc gây bất lợi, chia rẽ, làm rối loạn Liên Đoàn.

3. Hội Đồng Trưởng (HĐT): gồm tất cả các trưởng của Liên Đoàn và Committee Chairpersons.

4. Hội Phụ Huynh. (Committee of Parents): gồm Committee Chairpersons và phụ huynh.

 * Đại diện phụ huynh (Chairperson): có thể do phụ huynh bầu ra với sự chấp nhận của Hội Đồng Liên Đoàn, cũng có thể do Hội Đồng Liên Đoàn mời. Chairpersons sẽ làm việc với phụ huynh.  

 

IV. Điều kiện gia nhập:

Các em:

1. Có sự chấp thuận của phụ huynh hay người giám hộ.
2. Tham dự thử 3 lần sinh hoạt trước khi chính thức gia nhập.
3. Tuổi: tùy theo ngành, ấn định bởi BSA, GSUSA.
4. Hoàn tất thủ tục ghi danh, đóng niên liễm với BSA hoặc GSUSA và với Liên Đoàn.
5. Niên liễm co’ the^?  thay đổi mo^~i na(m. Mọi sự thay đổi về tiền niên liễm sẽ được thông báo cho phụ huynh trước.
6. Chi phí về badges các em đạt được trong chương trình lấy đẳng cấp sẽ do cha mẹ.
7. Phụ huynh hay người giám hộ phải khuyến khích con em tham gia tất cả những sinh hoạt của Liên Đoàn.
8. Phụ huynh hay người giám hộ phải cam kết sẽ tham gia/tham dự mọi sinh hoạt (có liên hệ đến phụ huynh) của Liên Đoàn.
9. Phụ huynh không chịu hợp tác, sẽ phải đóng góp bằng hiện kim tùy theo quyết định của Hội Đồng Liên Đoàn.
10. Phụ huynh có nhiệm vụ tiếp tay với các trưởng, khuyến khích và hỗ trợ con em mình trong những chương trình thăng tiến của các em.
11. Phụ huynh phải ký giấy cho phép cho các em tham dự các sinh hoạt của Liên Đoàn như đi cắm trại, thám du, công tác xã hội…

Người lớn:

1. Có tinh thần Hướng Đạo.
2. Được sự chấp thuận của Hội Đồng Liên Đoàn.
 3. Hoàn tất thủ tục ghi danh, đóng niên liễm qua Liên Đoàn với BSA hoặc GSUSA và với Liên Đoàn.
 4. Được khuyến khích theo học các khóa huấn luyện để có thể phát huy và trau dồi khả năng hướng dẫn các em.
 5. Tuân theo nội quy của Liên Đoàn, nếu không sẽ bị chế tài theo quyết định Hội Đồng Liên Đoàn. 


V. Đồng phục:
Áp dụng cho các em cũng như người lớn. Đồng phục được mặc trong mọi sinh hoạt Hướng Đạo.

 1. Quần áo:
            A. Đồng phục A:
        a. Bên nam: theo BSA
        b. Bên nữ: theo GSUSA hoặc tùy Trưởng bên ngành nữ với sự chấp thuận của Hội Đồng Liên Đoàn
        c. Phù hiệu: gắn trên đồng phục theo  lua^.t le^. Cu?a BSA hay GSUSA.   
* Nếu đã qua được nghi lễ đeo khăn thì đồng phục A phải có thêm khăn quàng.
            B. Đồng phục B:
       - T-Shirt có logo của Liên Đoàn.
       - Quần short nếu muốn, nhưng không phải là loại quá rộng hoặc lưng quần quá thấp, quá ngắn. Các loại quần áo hở hang không được chấp nhận.
            C. Áo lạnh:
       - Aó lửa mầu đỏ hoặc màu xanh blue (không có bất cứ một logo, tên hiệu nào) hoặc áo lạnh, có phù hiệu của Liên Đoàn.
2. Khăn quàng:
   - Các em: Khăn quàng của ngành mà các em đang sinh hoạt với, theo BSA hoặc GSUSA. Bên ngành nữ có thể tùy theo quyết định của các Trưởng phụ trách bên Nữ với  sự chấp thuận của Hội Đồng Liên Đoàn.
   - Người lớn: Ngoài khăn của ngành đang sinh hoạt, có thể dùng khăn của các khóa huấn luyện (mà người đó được quyền mang) hoặc khăn của Liên Đoàn.
Mọi sự thay đổi về đồng phục cần được tham khảo trước với Hội Đồng Liên Đoàn.


VI. Thể chế:

1. Liên Đoàn Trưởng: do Hội Đồng Liên Đoàn đề cử, nhiệm kỳ 2 năm.
2. Các chức vụ Liên Đoàn phó (Nam, Nữ), Nội vụ, Ngoại vụ, Thủ Quỹ, Thư Ký do Liên Đoàn Trưởng mời.
3. Các trưởng đứng đầu mỗi ngành có thể
- do các trưởng trong ngành đề cử với sự chấp thuận của Hội Đồng  Liên Đoàn.
- hoặc được chỉ định bởi Hội Đồng Liên Đoàn.
- nhiệm kỳ của trưởng đứng đầu ngành: tùy theo các trưởng trong ngành.
*Tất cả các trưởng đứng đầu ngành cần phải theo học các lớp huấn luyện.
4. Trưởng đứng đầu ngành có thể tuyển mộ trưởng cho ngành của mình, nhưng cần có sự chấp thuận của của Hội Đồng Liên Đoàn.Các trưởng đứng đầu ngành có nhiệm vụ hướng dẫn các trưởng mới.
5. Các ngành có nhiêm vụ cộng tác trong tất cả những sinh hoạt có tính cách Liên Đoàn.
6. Những sinh hoạt của Liên Đoàn: bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịp sinh hoạt với các Liên Đoàn bạn (theo giao ước chơi chung), những công tác xã hội, những sinh hoạt trong Cộng Đồng mà Liên Đoàn nhận giúp (ghi trong lịch của Liên Đoàn), những sinh hoạt nội bộ (liên hệ đến mọi ngành hoặc đến cơ cấu của Liên Đoàn) chẳng hạn như: sinh nhật Liên Đoàn, trại Liên Đoàn, Lễ Đeo Khăn, Tuyên Hứa, Bridging, Arrow of Light, Gold Award, Court of Honor.
7. Những sinh hoạt thuộc cấp Liên Đoàn sẽ có ưu tiên hơn các sinh hoạt của ngành.
8. Hạn chót để các trưởng ngành gửi lịch sinh hoạt ngành ra là cuối tháng 9 của mỗi năm.
9. Buổi họp hàng năm làm lịch trình hoạt động của Liên Đoàn sẽ bao gồm tất cả các trưởng của Liên Đoàn
10. Buổi họp hàng năm của Liên Đoàn được ấn định là một ngày trong tháng 11 để Liên Đoàn đúc kết lịch, chỉ định các công tác, tổ chức bầu, quyết định các sinh hoạt trong năm tới.
11. Lịch sinh hoạt của Liên Đoàn phải được hoàn thành trước ngày 1 tháng 12 của năm Dương lịch.


VII. Kỷ luật
:

+ Các em:
1. Lần thứ nhất: nhắc nhở.
2. Lần thứ hai: cảnh cáo bằng lời và thông báo cho phụ huynh.
3. Lần thứ ba: cảnh cáo băng văn thư.
4. Lần thứ tư: bi tạm ngưng sinh hoạt một tháng.
5. Lần thứ năm: các em sẽ bi đưa ra Hội đồng Liên Đoàn.

+ Trưởng:  do Hội Đồng Liên Đoàn giải quyết. Nếu trưởng không chịu hợp tác, sẽ bị mời ra khỏi đoàn.

+ Phụ huynh có con em trong ngành từ chối hợp tác sẽ do cấp ngành giải quyết. Nếu ngành và Chairperson không giải quyết được , Hội Đồng Liên Đoàn sẽ giải quyết.  

VIII. Tài sản:

1. của ngành: Trưởng ngành cùng Chairpersons chịu trách nhiệm.
2. của Liên Đoàn: Do Hội Đồng Liên Đoàn
3. nếu ngành ngưng sinh hoạt, trả lại cho liên đoàn trừ đồ cá nhân.

IX. Địa điểm sinh hoạt:

  •  Điạ điểm sinh hoạt:  Park West Park 15499 Wilson St. Westminster, Ca 92683 (trên đường Mc Fadden Ave., giữa Newland Ave và Beach Blvd,).
  •  Thời gian sinh hoạt: mỗi sáng thứ bẩy từ 9: AM tới 12 PM.
  • Những ngày có sinh hoạt hay nghỉ được ghi trong lịch sinh hoạt hàng năm của Liên Đoàn. Mọi sự thay đổi về địa điểm hoặc giờ giấc sinh hoạt cho những ngày đặc biệt nếu có sẽ được thông báo trước.


X. Niên Liễm:
thay đổi hàng năm, sẽ được thông báo  hai tháng trước  hạn ghi tên cho năm mới


XI. Tu chính nội quy
:

Mọi sự thay đổi nội quy của Liên Đoàn phải được chấp thuận bởi Hội  Đồng Cố Vấn

và Hội Đồng Liên Đoàn, được lập thành văn bản và sẽ được thi hành ngay sau đó.

 

 

 

 

 

 

 

Đã đọc  Nội Quy của Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang   và đồng ý  tuân theo

 

Phụ huynh  của  em _________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­______

Ngành: __________________________________________

 

 

Tên Phụ huynh :      _______________________________________

 

Chữ Ký                   ________________________________________

 

 Date:    _______________________________________