(View: 5890)
Nếu em là một thiếu niên ưa hoạt động, thích vui chơi một cách bổ ích và muốn sau này trở thành một người hữu ích, em hãy hăng hái gia nhập Cuộc Chơi Hướng Đạo, một cuộc chơi vừa đầy hứng thú vừa giúp em trở nên người.