Giờ Ăn Đến Rồi

Friday, March 14, 20145:56 PM(View: 4273)
Giờ Ăn Đến Rồi
Giờ Ăn Đến Rồi

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi

Mời anh xơi, mời anh xơi
Nâng chén lên cho cao này
Nâng chén lên cho cao này
Ta cùng ăn, ta cùng ăn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address