Gặp Nhau Đây

Friday, March 14, 20145:55 PM(View: 4152)
Gặp Nhau Đây
Gặp Nhau Đây

Gặp nhau đây, rồi chia tay

Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say, còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy
Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address