Thursday, March 31, 20166:08 PM(View: 7895)
Trại Fiesta Island 2016 - Thông Báo số 1
Thursday, March 31, 20166:00 PM(View: 7136)
Trại Fiesta Island 2016 - Permission Slip
Sunday, January 24, 20168:04 PM(View: 4828)
Vì Ông Trời thương mến LĐ Văn Lang nên sáng hôm nay không có nhiều mưa cho lắm ngoại trừ có vài giọt lác đác lúc gần trưa làm cho buổi lễ Cúng Tân Niên được hoàn tất tốt đẹp. Nhân tiện đây vì là người điều hành cho buổi lễ chúng tôi xin gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả thành viên của LĐ Văn Lang đã đến tham dự nhưng vẫn không quên sự nhiệt tình của các anh chị phụ huynh và các Trưởng sau đây:
Saturday, January 16, 20161:35 PM(View: 2834)
Vì có những sự thay đổi về nội dung của mỗi đẳng cấp của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) cũng như lịch sinh hoạt của Thiếu đoàn Lạc Việt Troop 1454 trong năm 2016 nên chúng tôi xin thân mời các anh chị phụ huynh đến họp vào lúc 10:00 am ngày 1/16/16