1/13/2016

Saturday, January 16, 20161:35 PM(View: 2698)
1/13/2016
1) Vì có những sự thay đổi về nội dung của mỗi đẳng cấp của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) cũng như lịch sinh hoạt của Thiếu đoàn Lạc Việt Troop 1454 trong năm 2016 nên chúng tôi xin thân mời các anh chị phụ huynh đến họp vào lúc 10:00 am ngày 1/16/16.
2) Ngoài ra, chúng tôi xin yêu cầu các anh chị phụ huynh vui lòng in ra và điền vào BSA Health (Medical) Forms A&B và nộp cho chúng tôi trước ngày 5/3/16 (ngày đáo hạn). Cũng xin nhắc lại là forms này chỉ cần các anh chị điền vài cho con em minh và không cần bác sĩ gia đình chứng nhận.

3) Các em Thiếu Nam sẽ sinh hoạt như bình thường vào sáng thứ Bảy 1/16/16.
Mong rằng các anh chị PH có mặt đầy đủ. Thành thật cảm ơn.

Thân chào,
Tân Nguyễn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address