TỔ CHỨC NGHÀNH ẤU

Monday, October 26, 20157:02 PM(View: 6930)
TỔ CHỨC NGHÀNH ẤU
TỔ CHỨC NGHÀNH ẤU

Ấu đoàn còn gọi là Bầy.  Nghành Ấu của chúng ta là Bầy Lạc Hồng, thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang, ghi danh với Boy Scout of America là Pack 1454. 


A. Các em ghi danh với Hướng Đạo Hoa Kỳ theo các đẳng cấp như sau:

  • Bobcat – Tất cả các em mới nhập Bầy đều phải học và tuyên hứa
  • Tiger Cub – Các em 6 tuổi, học lớp 1
  • Wolf – Các em 7 tuổi, học lớp 2
  • Bear – Các em 8 tuổi, học lớp 3
  • Webelos I – Các em 9 tuổi, học lớp 4
  • Webelos II – Các em 10 tuổi, học lớp 5
   ** Note: Wolf và Bear còn được gọi chung là Cub Scouts

B. Sinh Hoạt theo Hướng Đạo Việt Nam
I. Tổ Chức Bầy:
a. Sơ Đồ:
Sodo
b. Bầy gồm có:
- Bầy trưởng, ( Akela.)
- Bầy phó. ( Baloo, baghera, Kaa,)
- Sói con từ 6 tới 10 tuổi.
c. Bầy được chia làm 4 đàn theo thứ tự: Trắng, xám, nâu, đen.
d. Mỗi đàn gồm có: Sói đầu đàn, Sói thứ đàn, 4-6 Sói con
II. Huy Hiệu:
Huy hiệu: Đầu sói
 DauSoi
a. Đầu sói là huy hiệu của ngành ấu ( sói con. )
b. Đầu sói màu đỏ, ngang 4 cm, cao 5 cm, mang giữa túi áo trái và gắn lên mũ. Huy hiệu đầu sói là Logo của ngành ấu HĐVN được xử dụng cho tất cả các sói đã tuyên lời hứa.
c. Bảng HĐVN+Đoàn+Liên Đoàn+Đạo: đều giống như chúng ta đang sử dụng.
d. Tam giác đoàn. ( mỗi Bầy có 4 đàn, Trắng, xám, đen, nâu). Bằng nỉ, ba cạnh đều, mỗi cạnh 5 cm, may vào tay áo trái góc nhọn chiếu xuống dưới, màu của tam giác là biểu hiện sói cùng một đàn, tam giác đàn có 4 màu, theo thứ tự:trắng, xám, đen, nâu.
III. Cấp Hiệu.
a. Đầu đàn nhất ( như thiếu sinh đội trưởng nhất.)
- Bên tay áo trái may 3 băng vàng cao 1.5 cm cách nhau 1 cm.
b. Sói đầu đàn: 2 băng vàng.
c. Sói thứ đàn: 1 băng vàng.
d. Bầy trưởng ( Akela ) 4 tua vải màu vàng.
e. Bầy phó, Baloo-Bagheera, 4 tua vai màu vàng, phía trên có thêm vạch nâu 1.5 cm.
IV. Lời Hứa – Luật – Châm ngôn- Cách Ngôn Rừng: Sói con không lầy danh dự mà hứa vì còn bé chưa hiểu. Sói con chỉ hứa cố gắng.
Lời Hứa: Em xin hứa gắng sức:
1. Trung thành với tín ngưỡng, tâm linh, tổ quốc và quốc gia.
2. Hiếu thảo với cha mẹ.
3. Tuân theo luật sói con và mỗi ngày làm vui lòng một người.
Luật rừng:
1. Sói con nghe lời sói già.
2. Sói con không nghe mình.
Châm ngôn: GẮNG SỨC.  
Cách ngôn rừng:
1. Sói con nghĩ đến người khác trước.
2. Sói con mở mắt vễnh tai.
3. Sói con sạch sẽ vệ sinh.
4. Sói con thật thà ngay thẳng.
5. Sói con tươi cười vui vẻ.
V. Hội Đồng Sói Già:
    Gồm có: Bầy trưởng, các phó bầy, đầu đàn và thứ đàn:
- Hoạch định chương trình sinh hoạt hàng tháng và năm.
- Lập chương trình huấn luyện giò non (các em mới vào).
- Huấn luyện đầu và thứ đàn.
- Giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bầy.
   
VI. Hội Đồng Phụ Huynh:
Gồm có: Committee Chairman, và 3 Committee Members.
- Hỗ trợ Hội Đồng Sói Già trong các sinh hoạt của Bầy.
- Cùng Sói Già và các phụ huynh giải quyết các vấn đề liên quan đến Bầy.
- Góp ý vào các sinh hoạt của bầy.
VII. Gậy Biểu Tượng:
Gậy biểu tượng: Mỗi bầy dùng 1 gậy biểu tượng. Gậy cao 1m20, trên đầu gậy có tượng sói màu trắng.

GayBieuTuong

VIII. Cờ:
     - Cờ Bầy: hình tam giác cân 45cmx25cm màu vàng, tên của bầy màu xanh lục và hình đầu sói màu đỏ ( mặt bên kia đề tên liên đoàn. )
     - Cờ Đàn:  Mỗi đàn có cờ riêng của mình, kích cỡ giống cờ Bầy nhưng mẫu do các em tự vẽ.  Thường mang biểu tượng các con thú trong rừng.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address