Halloween 10/31/15

Saturday, October 17, 20159:52 AM(View: 3568)
Halloween 10/31/15
Chào các Trưởng.
Tôi có vài vấn đề cần bàn với các Trưởng,
Theo sự đồng ý chung từ buổi họp lần trước, ngày Halloween của LD sẽ được tổ chức vào ngày 10/31 từ 12:30pm đền 6:00pm
Chương trình sinh hoạt bao gồm :
- 12:30-1:30pm : lunch
- 1:30-2:00pm  : clean up    
- 2:00- 4:00pm : pumpkin contest
-  4:00-4:30pm : break, changing
- 4:30-5:30pm : costume contest
-  5:30-6:00pm : tổng kết và trao giải thưởng (những em trúng giải phải ở lại mói được lãnh phần thưởng)
Chi phí là $10/person (trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí) bao gồm lunch, snack, drink, pumpkin và carving tools (flat fee).
$500 từ LD sẽ chia ra nhu sau : $300 tiền giả thưởng, $200 dùng cho decoration, misc.
Phụ Huynh sẽ chịu trach nhiệm food and drink
Vì chỉ còn 2 tuần nữa là tới Halloween, xin các Trưởng cho biết ý kiến, nếu mọi người đồng ý thì sáng ngày mai 10/15 xin Trưởng các ngành gởi thông báo cho thành viên và sẽ bắt đầu ghi danh và thâu tiền cuối tuần này, hạn chót ghi danh là 10/25/15.
Cuối tuần này mình có thể bàn thêm chi tiết.
Cám ơn các Trưởng.
LinhTran
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address