Tiến Tới

Tuesday, September 29, 201511:20 PM(View: 5212)
Tiến Tới
TIẾN TỚI

Theo tên của cuốn sách này, chặng đường em vừa đi qua chỉ là Bước Đầu.

Giờ đây em là một Hướng Đạo Tân Sinh, nghĩa là một người hãy còn thiếu nhiều kinh nghiệm: chưa biết cắm trại, theo vết đường, cứu thương v.v…

Nói tóm lại, em còn cần phải học nhiều điều và khám phá ra những hoa thơm cỏ lạ mọc rải rác trên đường Hướng Đạo.

Chặng đường em đang đi hãy còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều đoạn khá gay go. Nhưng với ý chí muốn trở thành một Hướng Đạo Sinh tốt và nhờ sự hướng dẫn của Đoàn Trưởng, sự giúp sức của Đội Trưởng và của anh em trong Đoàn, thế nào em cũng vượt được những đoạn khó khăn ấy và sẽ thành công trong giai đoạn để trở thành một:
HƯỚNG ĐẠO SINH HẠNG NHÌ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address