Buổi tĩnh tâm

Tuesday, September 29, 201511:19 PM(View: 6036)
Buổi tĩnh tâm
BUỔI TĨNH TÂM

Để chuẩn bị tinh thần cho em tuyên hứa, Đoàn Trưởng sẽ tổ chức một cuộc tĩnh tâm. Đây là một buổi họp cởi mở giữa em, Đoàn Trưởng, cha Tuyên Úy (hay thầy cố vấn giáo lý), các Trưởng trong Đoàn và một số Hướng Đạo Sinh đã tuyên hứa, thường thường là các Đội Trưởng và Đội Phó.

Buổi tĩnh tâm được tổ chức vào tối hôm trước sau khi lửa trại bế mạc. Trong buổi tĩnh tâm này Đoàn Trưởng sẽ hướng dẫn các em kiểm điểm lại sự hiểu biết của em về Phong Trào Hướng Đạo từ ngày em gia nhập Đoàn, và nhất là về ý chí quyết định con đường Hướng Đạo. Mọi thắc mắc hay hoài nghi (nếu có) về một vài điểm nào đó của em sẽ được các Trưởng hiện diện lần lượt giải thích cho em trong bầu không khí tín nhiệm và thân hữu. Ngoài ra, như em đã biết một mình em không thể nào nhìn thấy rõ những ưu hay khuyết điểm của chính em. Do đó, nhân cơ hội này, Trưởng sẽ thân ái nêu ra với em và giúp em tìm một đường lối thích hợp để hoặc dẹp bỏ, hoặc cố gắng tiếp tục thực hiện để xứng danh là một Hướng Đạo Sinh tốt.
 
Buổi tĩnh tâm chìm dần theo ánh lửa đêm… Lời khuyên giải của các Trưởng mỗi lúc một thưa để cho tâm hồn em thảnh thơi suy nghĩ, ngây ngất trong lý tưởng cao đẹp, trong tình huynh đệ thắm thiết của nhóm người cùng chung một ý chí cùng chọn một lời nguyền…
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address