Tuyên hứa

Tuesday, September 29, 201511:19 PM(View: 5860)
Tuyên hứa
TUYÊN HỨA HƯỚNG ĐẠO

Sau một thời gian gia nhập đoàn và khi đã tỏ ra có sự cố gắng bằng cách qua được các phần chuyên môn nói trên cũng như đã được sự hài lòng của cha mẹ và các Trưởng, vấn đề chấp nhận cho em tuyên hứa được Đoàn Trưởng và Đội Trưởng của em đặt ra trong một buổi Hội Đồng Minh Nghĩa.

Mục đích của Hội Đồng Minh Nghĩa là để thảo luận và giải quyết các trường hợp có liên kết đến tinh thần và sự tiến triển của đoàn.

Các Trưởng sẽ cùng nhau bày tỏ nhận xét về em. Ví dụ có anh sẽ nói: Kỳ họp Đoàn vừa qua em đã làm được một cách đúng mức hầu hết các nút dây trong chương trình. Anh khác nói đã trông thấy em đánh dấu (vết) đường một cách trúng; hoặc một lần nọ giữa trời mưa tầm tã, em không quản ngại ra khỏi nhà để đến họp Đoàn đúng giờ.

Và Đoàn Trưởng kết luận: Em… đã tỏ ra thấu đáo những điều chúng ta trông đợi nơi em; em ấy đã tỏ ra mình là một người bạn tốt và vui tính, tôi nghĩ chúng ta có thể tin tưởng nơi em ấy và sẵn sàng chấp nhận cho em tuyên hứa.

Tin này sẽ được loan báo cho cả đoàn biết và chắc mọi người đều hoan hỉ, nhất là đội em, vì trong đội sẽ có thêm một Hướng Đạo Sinh chính thức nữa.

Và ngày vui mừng ấy sắp tới!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address