Thực hành

Tuesday, September 29, 201511:18 PM(View: 6275)
Thực hành
PHẦN THỰC HÀNH

a) Biết vẽ đúng cách huy hiệu Hướng Đạo Việt Nam và dùng để trang hoàng cuốn sổ tay của mình.

b) Khéo tay:
1. Tự mình thực hiện lấy những công việc vặt như gói đồ, đính khuy, ủi quần áo, tự dọn dẹp lấy giường chiếu mình nằm; đánh giầy;
2. Tự làm được một vật hữu dụng theo khả năng của mình.

c) Được cha mẹ (hay người giám hộ) công nhận đã có sự tiến bộ kể từ ngày gia nhập Đoàn.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address