Hiểu biết phong trào hướng đạo

Tuesday, September 29, 201511:15 PM(View: 4093)
Hiểu biết phong trào hướng đạo
HIỂU BIẾT PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO

Em đừng tưởng mình hãy còn nhỏ quá chưa thể giúp ích được gì, trái lại em có thể giúp ích ngay từ bây giờ và sửa soạn để giúp ích về sau.

Em có biết chuyện các cậu bé Hướng Đạo Sinh thành “Ma-Phơ-Kinh” không?

Ma-Phơ-Kinh (Mafeking) là một thị trấn nhỏ ở miền Nam Phi Châu thuộc Anh.

Vào năm 1889 thị trấn này bị quân địch bao vây. Lúc đó vị Tổng trấn là Huân tước Xe-Xin (Robert Cecil) nhận thấy rằng số người lớn và mạnh khỏe đề đã phải tới phục vụ tại các công sự phòng thủ, bởi vậy số nhân viên để thực hiện các công vụ khác ngày càng thiếu hụt. ông liền đưa ra ý kiến tập hợp các thiếu niên thành một đoàn thể gọi là “Thiếu Sinh Quân”, cho vận đồng phục và đem huấn luyện cấp tốc.

Chẳng bao lâu các thiếu niên ấy đã trở thành một đoàn quân hữu ích, hoàn thành được những nghiệm vụ phụ thuộc như: liên lac, tải thương, đưa thư, trinh sát v.v… những nghiệm vụ mà trướ kia đều do người lớn đãm đương.

Lúc bấy giờ Baden Powell vị sáng lập Phong trào Hướng Đạo, còn là Trung tá và giữ chức tham mưu trưởng lực lượng bố phòng của thị trấn này. Ông nhận thấy hầu hết các thiếu niên trên đây đều tráng kiện, tháo vát và rất can đảm, đó là nhờ ở nếp sống tự lập và gần thiên nhiên.

Khi trở về cố hương, Baden Powell được vinh thăng Thiếu Tướng nhưng ông rất buồn lòng trước đám thanh thiếu niên nước Anh: vì có một đời sống quá dễ dãi và hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình, nên họ trở thành những kẻ lười biếng, ươn hèn, ỷ lại và không đủ nghị lực để chịu đựng khổ cực. ông liền nhớ đến kinh nghiệm của Huân tước Xê-Xin, và lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu một phương thức có thể biến đổi được tình trạng bi đát ấy.Trước hết ông giúp việc tổ chức và huấn luyện các đoàn Thiếu Sinh Quân của Anh Quốc.

Tới năm 1907, Baden Powell lập ra Phong trào Hướng Đạo nhằm mục đích cung cấp một phương pháp huấn luyện bổ túc cho nền giáo dục hãy còn nhiều thiếu sót và không mấy hiệu nghiệm của gia đình và học đường.
 
Mấy năm sau, nhận thấy phong trào của ông vừa khai sáng chẳng những đã được nước Anh hoan nghênh mà còn lan tràn sang các quốc gia khác, Baden Powell liền xin giải ngũ để có đủ thời giờ săn sóc phong trào Hướng Đạo một cách tích cực hơn.

Do đấy Baden Powell đã trở thành vị thủ lãnh khả kính của tất cả các Hướng Đạo Sinh trên thế giới. các Hướng Đạo Sinh gọi ông một cách thân mật là BiPi (bằng hai chữ đầu B.P., trong tên ông).
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address