Hướng đạo sinh là ai?

Tuesday, September 29, 201511:15 PM(View: 3395)
Hướng đạo sinh là ai?
HƯỚNG ĐẠO SINH LÀ AI?

Hai chữ “hướng đạo” nghĩ là “dẫn đường”. Như vậy Hướng đạo sinh là người dẫn đường.

Trong Quân đội, người “hướng đạo” là những quân nhân ưu tú, có óc thông minh và lòng dũng cảm được đặc biệt tuyển chọn để đi tiên phong, thám sát tình hình địch quân rồi về báo cáo cho vị chỉ huy.

Nhưng cũng có những người “hướng đạo” trong thời bình nữa. Họ không nhất thiết phải là quân nhân. Họ là những người có đủ khả năng để đi tiên phong và hướng dẫn người khác. Họ là những nhà thám hiểm, những người mở đường, khai phá đất đai mới; họ là các nhà bác học và các nhà vạn vật học băng rừng vượt núi để tìm tòi và khám phá bí mật của thiên nhiên, của địa cầu.

Trước hết họ phải biết cách sống tại nơi rừng sâu núi thẳm; biết tự tìm lấy đường đi ở bất cứ nơi nào, trong rừng rậm hay giữa biển khơi; tìm hiểu được ý nghĩa của bất cứ một dấu vết nào, dù thật nhỏ, và biết tự săn sóc sức khỏe của mình.

Họ phải cường tráng và có đầy nghị lực để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc hay để giúp người khác. Họ biết tự chủ và không quản ngại hy sinh tánh mạng để cứu trợ tha nhân, để phụng sự Quốc gia và thực hiện lý tưởng của mình. Họ khắc phục được tính vị kỷ, không đài các, không ham danh lợi và luôn luôn nghĩ đến bổn phận: làm tròn sứ mạng cao cả mà họ đang lãnh nhận. tất cả những công việc họ làm không phải để mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng để thi hành bổn phận của một công dân đối với quốc gia dân tộc, đối với tiền nhân và đối với chính lương tâm mình.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address