Bước Đường Đầu - Đỗ Văn Ninh

Tuesday, September 29, 201511:07 PM(View: 5754)
Bước Đường Đầu - Đỗ Văn Ninh
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
BỘ TỔNG ỦY VIÊN

BƯỚC ĐƯỜNG ĐẦU
1969
Ebook được thực hiện bởi Tráng Đoàn Chương Dương
www.trangdoanchuongduong.net
Download pdf file 

Bộ Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Việt Nam thành thật cám ơn Anh Ủy Viên Ngành Thiếu Đỗ Văn Ninh đã soạn và tặng không bản quyền cho Hội Hướng Đạo Việt Nam.


GỞI NGƯỜI EM NHỎ MUỐN TRỞ THÀNH HƯỚNG ĐẠO SINH

Sách này riêng tặng em, vì em có ý định gia nhập Phong trào Hướng Đạo.

Phong trào sẽ dẫn em đến đâu?

Đễn chỗ trở thành một con người xứng đáng, một công dân hữu ích cho gia đình và xứ sở.

Vậy em có muốn đi theo đường lối ấy không?

Nếu em là một thiếu niên ưa hoạt động, thích vui chơi một cách bổ ích và muốn sau này trở thành một người hữu ích, em hãy hăng hái gia nhập Cuộc Chơi Hướng Đạo, một cuộc chơi vừa đầy hứng thú vừa giúp em trở nên người.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address