Hướng Đạo Hành Khúc

Monday, March 31, 20146:56 PM(View: 1398788)
Hướng Đạo Hành Khúc
HƯỚNG ĐẠO HÀNH KHÚC 

Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng sáng ngời
Ta cùng đi cùng xây đời mới
Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ
Chúng ta nguyện thẳng tiến xông pha
Anh em ơi rèn cánh tay sẵn sàng 
Anh em ơi rèn trái tim vững vàng
Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên
Anh em ơi kìa nước non đang chờ
Anh em ơi đạo nghĩa luôn tôn thờ
Chúng ta nguyên kiên tâm tiến lên.


Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường
Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường
Luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng
Dâng cho nước non nhà muôn đời điểm tô
Cho xã hội rạng ngời chúng ta một lời

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address