Tàn Lửa

Friday, March 14, 20145:54 PM(View: 4777)
Tàn Lửa
Tàn Lửa

Đêm đã dần dần buông xuống

Chúng ta ngồi quây quần
Lửa hồng soi sáng
Đêm đã dần dần buông xuống
Chúng ta ngồi quây quần
Lửa hồng soi lòng.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address