Bốn Phương Trời

Friday, March 14, 20145:52 PM(View: 4094)
Bốn Phương Trời

Bốn Phương Trời

Bốn phương trời ta về đây chung vui

Không phân chia giọng nói tiếng cười
Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái
Trao cho nhau những lời thiết tha
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address