Những bài hát hoan hô

Friday, March 14, 20145:48 PM(View: 4187)
Những bài hát hoan hô

Hay Quá

Hay quá, hay quá là hay
.
Xin thưởng một tràng pháo tay.
Hay quá, hay quá là hay.
Xin thưởng cho một nụ cười-Há-Há-Há

Hoan Hô

Hoan hô, hoan hô, chúng ta cùng ca
.
à, a, á chúng tôi phục anh rất nhiều rồi.
à, a, á chúng tôi phục anh rất nhiều

Hoan Hô Anh Này Một Cái

Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này
.
Nào chúng mình hoan hô.
Nào chúng mình hoan hô.
Nào ta hoan hô

Gồ Ghê

Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê

Khen anh hai một cái bà con ơi
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê
Hãy vỗ tay khen anh hai một chầu


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address